O nas

Aeroklub Ziemi Kołobrzeskiej posiada osobowość prawną i może prowadzić działalność gospodarczą w celu pozyskiwania środków na działalność statutową.

Aeroklub Ziemi Kołobrzeskiej skupia entuzjastów lotnictwa sportowego i rekreacyjnego, odwołuje się do tradycji Aeroklubu Polskiego i dąży do stworzenia warunków rozwoju i kształcenia adeptów sportów lotniczych.

“Naszym celem jest stworzenie Organizacji o dobrej renomie
i znakomitym poziomie nauczania.  Zatrudniamy świetnych instruktorów, jak również posiadamy własny sprzęt. Możliwość dopasowania szkolenia pod własny harmonogram klienta to jeden
z wielu naszych atutów.”

Dziękujemy za wszystkie darowizny , które pomagają nam rozwijać Aeroklub i realizować działania statutowe.

Do: Aeroklub Ziemi Kołobrzeskiej

Na rachunek: 88 1140 2004 0000 3402 7990 8282
mBank

Podstawowe zadania statutowe:

Propagowanie i rozwijanie lotnictwa polskiego, a zwłaszcza szkolenia i sportów lotniczych.

Koordynacja i wspieranie działalności statutowej swoich członków.

Reprezentowanie interesów swoich członków wobec władz instytucji krajowych i międzynarodowych.

Reprezentowanie sportów lotniczych na arenie międzynarodowej.

Wspieranie inicjatyw, szkolenia i działalności lotniczej dzieci i młodzieży.

Rozpowszechnianie wiedzy i umiejętności lotniczych w społeczeństwie, jako elementu edukacji narodowej.

Działanie na rzecz gospodarki i kultury narodowej, bezpieczeństwa i obronności kraju, zapobieganie klęskom żywiołowym i ekologicznym oraz zagrożeniom cywilizacyjnym.